Veronika Czimmermann

My passion is to create

I am a painter, illustrator and artist based in Brno, Czech Republic.

I have worked as an illustrator since 2012, but I didn’t take it seriously until 2016.

I love working with creative teams and creating different kind of illustration style for every specific project. I combine different analog techniques as well as different digital apps: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Procreate App, Adobe Fresco, etc.

Jsem malířka, ilustrátor a výtvarnice. Tvořím a žiju v Brně ( a kousek od Brna).
Jako ilustrátorka pracuji od roku 2012 a až do roku 2016 jsem to nebrala moc vážně.

Ráda pracuji s tvůrčími týmy a vytvářím různý styl ilustrací pro každý konkrétní projekt. Kombinuji různé analogové techniky a digitální aplikace: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Procreate App, Adobe Fresco atd.